Archive for maj, 2008

Zbigniew Pasek
Strona dla studentów i osób zainteresowanych współpracą.
To archiwum danych podręcznych.

Zbigniew Pasek -

Niniejsza strona ma charakter informacyjny
Znajdują się na niej przede wszystkim dane dla studentów i doktorantów potrzebne w bieżącej dydaktyce i współpracy. Zamieszczony wykaz publikacji informuje o moich zainteresowaniach naukowych.
Zatrudnienie:
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
ul.Gramatyka 8a, Kraków 30-071
Pracownia Badań Współczesnych Form Duchowości
Zainteresowania naukowe - tematyka:
- dzieje, współczesność i kultura religijna protestantyzmu
- nowe ruchy religijne i […]

Read More..>>