Teksty

Posted By Zbigniew Pasek

WYBRANE ARTYKUŁY:

Man and Nature. A New Project on New Spirituality

Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowy

Geneza mariawityzmu

Protestancka kultura słowa

Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji

Tekst o relacjach między chrześcijanami a Żydami na krakowskim Kazimierzu w wiekach XVI-XVIII na stronie: http://kazimierz.zaprasza.net/history/pasek.htm

Tekst wspólny z K.Skowronek: „Atrakcyjność” języka nowych ruchów religijnych z perspektywy językoznawczo-kulturoznawczej, na stronie:
http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1360&Itemid=50

K.Skowronek Z.Pasek, Nowa duchowość a kultura popularna. Studia tekstologiczne, Kraków 2014 [wstęp…]

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Flibron.pl%2Fkatalog%2Fdownload%2Fpublikacja%2F112&ei=4eYYU9ahO8v-ygPrq4CQBQ&usg=AFQjCNE482_A57Kt6_VVqgd3YcfB8wxlSw

 

Zbawienie i natura - pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa
na stronie: http://pis.ka.edu.pl/numery/2013-4-Pasek.pdf

INNE:

Wykład (sonet dedykowany profesorowi Janowi Drabinie)

Wywiad pt. „Innego piekła nie ma”. Rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki (druk w: Znaczenia 2011, nr 5, w: http://www.e-znaczenia.pl/?p=742)

Rozróżnieni w wierze, w: “Tygodnik Powszechny” 23 X 2017

https://www.tygodnikpowszechny.pl/rozroznieni-w-wierze-15058

maja 27th, 2008

No Comments! Be The First!

Leave a Reply