Seminarium doktoranckie

Posted By Zbigniew Pasek

Seminarium  doktoranckie w roku 2017-18 poświęcone jest pograniczom współczesnej nauki i magii, m.in. recepcji nowej fizyki w wiedzy potocznej, cyfrowej humanistyce i potocznemu dyskursowi współczesnego polskiego różdżkarstwa. 

Seminarium doktoranckie w roku 2015-16 poświęcone było problematyce języka religijnego i współczesnej nauki.

Seminarium doktoranckie w roku 2014-15 poświęcone było tematowi:

“Ezoteryka jako nurt zachodniej kultury”

Ponadto prace doktorskie poświęcone są m.in. następującym tematom:

- protestantyzm, zwłaszcza ewangelikalny, polski
- nowe ruchy religijne
- wyznania religijne i nowa duchowość we współczesnej Polsce
- literatura piękna i religia
- problemy teoretyczne języka religijnego

PRACE W TOKU:

Magdalena Tomczyk, Kościół Narodowy w południowej Polsce w latach 1945 – 1989

Maciej Witulski, Współczesne czarowstwo. Na przykładzie wicca (roboczy)

Bogusław Sorbjan, Środki perswazji w ewangelizacji Kościoła Zielonoświątkowego (roboczy)
Piotr Gibaszewski, Dyskusja wokół roku 2012 jako przykład współczesnej apokaliptyki (roboczy)

Albert Leśniak, Metafory współczesnej astrofizyki

Paweł Zaborowski, Język nauk ścisłych w tekstach nowych ruchów religijnych. Duchowość kwantowa.

Natalia Krygowska, Współczesny dyskurs polskiego różdżkarstwa.

Wioletta Fronczak (UAM, Poznań), Sanktuaria Hiszpanii. Przestrzenne i religijne aspekty. 

  

PRACE ZAKOŃCZONE:

Andrzej Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce (2011)

Anna Zaczkowska, Mitologia polityczna we współczesnej Rosji. Neopogaństwo i kultura popularna (2014)

lipca 10th, 2009