Granty

Posted By Zbigniew Pasek

2003-2005 – WSPÓLNOTY RELIGIJNE WISŁY, grant badawczy i wydawniczy Rady Miasta Wisły

2009-2011 - “MISTYCYZM PENETEKOSTALNY W POLSCE”, grant promotorski NCN (dr Andrzej Migda).

2014 “Skarb jako szansa na wyjście z szybu” grant rektora AGH dla Koła Naukowego Kulturoznawców (opieka merytoryczna i realizacja badań terenowych w Wałbrzychu)

2015 “Etos górniczy w 20 lat po zamknięciu kopalń” grant rektora AGH dla Koła Naukowego Kulturoznawców (opieka merytoryczna i realizacja badań terenowych w Wałbrzychu)

listopada 29th, 2009