Seminaria dyplomowe

Posted By Zbigniew Pasek

Tematy prac dyplomowych z 2018 roku:

Praktyki pamięci w polskim ruchu kibicowskim

Adaptacje światowej prozy w musicalach Wojciecha Kościelniaka

Współczesna kultura Stanów Zjednoczonych w wybranych animacjach dla dorosłych

“Kobieta na krańcach świata” Martyny Wojciechowskiej  jako przykład mediatyzacji kultury

Tożsamość seksualna jako element kultury religijnej. Na przykładzie Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego

Tematy prac dyplomowych z 2017 roku:

“Noe wybrany przez Boga” analiza filmowego apokryfu

Analiza przestrzeni ikonograficznej w bazylice w Licheniu

Taoizm we współczesnej  kulturze popularnej

Myślenie pozytywne wśród młodych biznesmenów z Małopolski

 

Tematy prac dyplomowych z 2016 roku:

Moja chata z kraja. Studium granic funkcjonujących w opowieściach mieszkańców polskiej Orawy

Społeczno-kulturowe uwarunkowania sukcesu powieści 50 twarzy Greya

Metody pracy z świadomością w polskim ruchu hipisowskim

Polityka programowa teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie

Tematy prac dyplomowych realizowanych w roku 2014/2015

prace magisterskie:

Teoria i praktyka magii chaosu
Święte przedmioty w mediach. Cyfrowa rzeczywistość a wiara krakowskich studentów
Buddyzm w Birmie jako religia publiczna
Świętość i krzyż. Procesy desakralizacji krzyża na przykładzie badań mieszkańców Węgrzec.
Elementy nowej duchowości we wspomnieniach współczesnych himalaistów
Krakowski Kazimierz. Studium zmian przestrzeni miejskiej po 1989 roku.
Prace licencjackie:
Inicjacja w ruchu rekonstrukcjonistycznym. Na przykładzie drużyny Wytędze
Kalwaria w Licheniu. Studium współczesnej kultury religijnej
„Inni” w dyskursie religijnym przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego. Na przykładzie Szarwarku

Jak pisać pracę?
Bibliografia ogólna:
W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
G. Gambarelli, Z Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków 1995
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Krakow 1992
Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990
J. Maćkiewcz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995
J.Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego (jak pisać pracę magisterską?), Lublin 1987
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1997

Licencjaty 2012
Realizm magiczny w twórczości Olgi Tokarczuk
Transgresyjna rola substancji psychoaktywnych w ujęciu wydawnictwa Okultura
Ścieżka lewej ręki w twórczości Romana Polańskiego
Obraz duszy w spirytyzmie Allena Kardeca
Literackie inspiracje kontrkultury lat 60. XX wieku
New Age a renesans wiary w kosmitów. Różne oblicza Obcego w wybranych dziełach amerykańskiej kinematografii
Ośrodki kultury żydowskiej we współczesnym Krakowie
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II w relacjach tygodnika Powszechnego i Naszego Dziennika
Kulturotwórcza rola radia Rzeszów

Licencjaty 2011 - kulturoznawstwo
Chasydzi w Bobowej
Fizyka kwantowa i religia
Kultury prawne Francji i Niemiec wobec mniejszości muzułmańskiej
Dworek Białoprądnicki jako centrum kultury
Gmina żydowska w Krakowie w oczach jej najstarszych członków
Jan Paweł II a feminizm

Tematy prac magisterskich w roku 2010:

Kobiety w społeczności naukowej. Socjologiczna perspektywa uwarunkowań karier zawodowych kobiet zarządzających szkolnictwem wyższym.

Serialomania studentów. Analiza socjologiczna zjawiska na przykładzie społeczności akademickiej Krakowa

Obraz ludzkiej seksualności w katolickim periodyku „Miłujcie się”

Prostytucja jako problem społeczny w oczach studentów i emerytów Krakowa

Promocja Boga. Recepcja reklamy ewangelizacyjnej.

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot jako przykład kultury alternatywnej

Idea samorealizacji kobiet w nowej duchowości

Dewocjonalia w życiu codziennym polskich katolików.

Niewierność w świecie wirtualnym. Socjologiczne studium moralności.

Wspólnoty działające przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Analiza socjologiczna.

Eucharystia w świadomości katolików. Społeczna praktyka i recepcja dogmatu.

Kobieta w filmach Nowej Fali.

Jezuicki portal Deon.pl jako przykład katolickiej misji ewangelizacyjnej w Internecie

maja 11th, 2008

No Comments! Be The First!

Leave a Reply