Archiwum tekstów

 1. Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowy (2012)
 2. Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji współautor M.Madej (2012)
 3. Religious Minorities in Contemporary Poland
 4. Szacunek, cześć, kult. Biblia i protestanci
 5. Mnemotopika polskich protestantów (2012)
 6. Świadectwa wiary członków Kościoła Zielonoświątkowego jako forma perswazji religijnej (współautor Bogusław Sorbjan) (2017)
 7. Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej (współautorka K.Skowronek (2011)
 8. Kondycja ewangelikalizmu polskiego w ćwierczwiecze wolnej Polski 1989-2014
 9. O chrześcijańskich interpretacjach życiowych nieszczęść i katastrof. Na przykładzie protestantyzmu (2012)
 10. „Sakramenty” New Age – miejsca mocy w Polsce. Funkcje kulturowe wawelskiego czakramu i kamiennych kręgów w Węsiorach (od s. 209) współautorka N.Ratushna) (2016)
 11. Imię boga. Praktyki magiczno-performatywne, w: „Onomastica” 2018, nr 32.
 12. Dyskurs żalu czy ulgi? Wałbrzych w dwadzieścia lat po zamknięciu kopalń
 13. Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu, Kraków 2005.
 14. Nowa duchowość w kulturze popularnej, Z.Pasek i K.Skowronek, Libron, Kraków 2013, część pt. Badanie duchowości i nowej duchowości w kulturze popularnej
 15. Przewodniki po życiu (2015)
 16. Polscy hipisi i ezoteryka. Na podstawie wspomnień Wojciecha „Tarzana” Michalewskiego
 17. Sekularyzacja praktyki świadomego snu we współczesnej kulturze
 18. Man and Nature. A New Project on New Spirituality/ Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości
 19. Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnej Polsce: wykaz wraz z komentarzem (2020)
 20. Gdzie jest „niebo”? (Re)definicje sacrum a nowa duchowość współautorka A.Dyczewska, (2021)
 21. Czy Miesięcznice Smoleńskie były uroczystościami religijnymi? Prawo a polska kultura religijna (2021)
 22. „Atrakcyjność” języka nowych ruchów religijnych z perspektywy językoznawczo-kulturoznawczej współautorka K.Skowronek (2012)
 23. Świadectwa ewangelikalne i katolickie w perspektywie korpusowej analizy dyskursu; współautor Albert Leśniak; w: „Socjolingwistyka” 2020, t.34, s. 57-75.
 24. Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021, GUS, Warszawa 2022, współautorzy: Paweł Ciecieląg, Arkadiusz Góralczyk, Grzegorz Gudaszewski.
 25. Romantyzm, ezoteryzm, chrześcijaństwo. Ideowe inspiracje Zbioru Pieśni wydawnictwa Hejnał, w: „Przegląd Religioznawczy” 2022, nr 4, s. 63-77.
 26. Political Stress Index of Poland; współautor Tomasz Stachowiak