Granty

2003-2005 – Wspólnoty religijne Wisły , grant badawczy i wydawniczy Rady Miasta Wisły


2009-2011 – “Mistycyzm pentekostalny w POlsce” , grant promotorski Narodowego Centrum Nauki (dr Andrzej Migda).


2014 – “Skarb jako szansa na wyjście z szybu” grant rektora AGH dla Koła Naukowego Kulturoznawców (opieka merytoryczna i realizacja badań terenowych w Wałbrzychu)


2015 – “Etos górniczy w 20 lat po zamknięciu kopalń” grant rektora AGH dla Koła Naukowego Kulturoznawców (opieka merytoryczna i realizacja badań terenowych w Wałbrzychu)

2019 – „Kulturowe aspekty strategii promocyjnych Wałbrzycha” ( grant rektora AGH dla Koła Naukowego Kulturoznawców (opieka merytoryczna i realizacja badań terenowych)

2020 – Zabytki w krajobrazie kulturowym powiatu wałbrzyskiego rant rektora AGH dla Kulturoznawczego Koła Naukowego (opieka merytoryczna i realizacja badań terenowych)

2022 – „Kulturowe determinanty postaw proekologicznych
na przykładzie Wisły” grant rektora AGH dla Kulturoznawczego Koła Naukowego (opieka merytoryczna i realizacja badań terenowych)