Seminarium Doktoranckie

Tematyka seminarium poświęcona jest m.in. następującym zagadnieniom:

– wyznania religijne i nowa duchowość we współczesnej Polsce
– kultura religijna współczesnej Polski

– protestantyzm, zwłaszcza ewangelika lny, charyzmatyczny
– nowe ruchy religijne
– literatura piękna i religia
– performatywny wymiar języka religijnego

Obecne powstające prace doktorskie (tematy robocze):

Paweł Zaborowski – „Duchowość kwantowa” w perspektywie postsekularnej

Albert Leśniak – Metafory kosmologiczne w świadomości potocznej

Natalia Krygowska – Różdżkarstwo w gminie Biecz

Sylwia Porąbka – Współczesne praktyki pamięci w muzeach Krakowa