Seminarium Doktoranckie

Tematyka seminarium poświęcona jest m.in. następującym zagadnieniom:

– wyznania religijne i nowa duchowość we współczesnej Polsce
– kultura religijna współczesnej Polski

– protestantyzm, zwłaszcza ewangelikalny, charyzmatyczny
– nowe ruchy religijne
– literatura piękna i religia
– performatywny wymiar języka religijnego

Prowadzone prace doktorskie (tematy robocze):

Paweł Zaborowski – Duchowość kwantowa. Studium wiedzy potocznej (obrona 24 I 2024, UJ)

Albert Leśniak – Piśmiennictwo zielonoświątkowe w perspektywie korpusowej analizy dyskursu

Natalia Krygowska – Różdżkarstwo w gminie Biecz

Sylwia Porąbka – Aksjologiczne wymiary konfliktu wokół form upamiętania obozu w Płaszowie

Szymon Madeja – Nowa duchowość jako projekt psychoterapeutyczny

Jakub Woszczalski – Polska szkoła organowa

Paulina Model, Kultura religijna lewicowych katolików w Polsce

Weronika Zaczek, Aksjologiczne wymiary edukacji waldorfskiej

Zakończone przewody doktorskie:

Anna Zaczkowska, Mitologia polityczna Federacji Rosyjskiej. Neopogaństwo a kultura popularna (UJ, 2015)

Andrzej Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce (UJ, 2011)