Zbigniew Pasek
Strona dla studentów i osób zainteresowanych współpracą.
To archiwum danych podręcznych.

Posted By Zbigniew Pasek

Niniejsza strona ma charakter informacyjny
Znajdują się na niej przede wszystkim dane dla studentów i doktorantów potrzebne w bieżącej dydaktyce i współpracy. Zamieszczony wykaz publikacji informuje o moich zainteresowaniach naukowych.

Zatrudnienie:

Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
ul.Gramatyka 8a, Kraków 30-071

Pracownia Badań Współczesnych Form Duchowości

Zainteresowania naukowe - tematyka:
- dzieje, współczesność i kultura religijna protestantyzmu
- nowe ruchy religijne i duchowość alternatywna, głównie - tzw. nowa duchowość
- literatura a religia, literackie zapisy kultury religijnej
- językowe uwarunkowania religijności

Działalność ekspercka w zakresie kulturoznawstwa i religioznawstwa. Przede wszystkim tematy:
nowe ruchy religijne, alternatywna duchowość, ewangelikalny protestantyzm, obraza uczuć religijnych i konflikty kulturowe w Polsce.

E-mail: pasek@agh.edu.pl

maja 11th, 2008