Zbigniew Pasek

Kulturoznawca i religioznawca,

profesor zwyczajny w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii

na Wydziale Humanistycznym AGH,

opiekun Pracowni Badań Współczesnych Form Duchowości